Bannerbilde til nettsiden. Collage av noen av barna i Ups&Downs Oslo. Fotomontasje

Forside

Hvem er vi?

Downs syndrom Oslo er en forening for familier til barn med Downs syndrom i Oslo og omegn. Vi har rundt 100 medlemsfamilier med barn i alle aldre.

Foreningens mål er å fremme sosial kontakt og å være et nettverk for våre medlemmer gjennom faglige og sosiale aktiviteter.

Vi arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Vi arrangerer juletrefest, overnattingstur med hele familien, foreldretreff, småbarnstreff, ungdomsdisco med mer. Vi holder også miniseminarer med temaer som skole, ernæring, søsken o.l.

Styret består av foreldre til personer med Downs syndrom i ulike alder.

Downs syndrom Oslo er et lokallag under Downs syndrom Norge (DSN) (tidlig. Norsk Nettverk for Down syndrom, NNDS).

Vil du bli medlem?
Det koster bare 200 kroner i året for et medlemskap. Du blir medlem av begge foreningene, men betaler kun én kontingent.

Et medlemskap er viktig for at vi skal kunne arrangere aktiviteter. I tillegg gir hvert medlem i et av lokallagene viktig offentlig støtte til landsorganisasjonen Downs syndrom Norge.

Du melder deg inn via Downs syndrom Norge sine nettsider og velger lokallag Ups & Downs Oslo.

Bli medlem. 

Kontakt oss på oslo@downssyndrom.no.

Navneendringer
Downs syndrom Oslo endret navn fra Ups & Downs Oslo ved årsmøtet i 2023. Downs syndrom Norge endret navn fra Norsk Nettverk for Downs syndrom ved landsmøtet i 2022. I en stund framover vil de gamle navnene dukke opp på nettsider m.m.