Forfatter: Per Helge Eikenæs

  • 2020

        ÅRSRAPPORT FOR UPS & DOWNS OSLO – 2020   Styrets sammensetning for 2020:   Styreleder:                 Per Inge Krossen Kasserer:                    Maria Hansson Styremedlem:            Camilla Stabel (kommunikasjon, web) Styremedlem:            Are Molund Styremedlem:            Luan Hoang Styremedlem:            Guro Ødemark Styremedlem:            Andrew Bergstrom   Styret har hatt 6 styremøter siden forrige årsmøte. Det er i tillegg avholdt et…