Author Archive: Per Helge Eikenæs

2020

 

 

ÅRSRAPPORT FOR UPS & DOWNS OSLO – 2020

 

Styrets sammensetning for 2020:

 

Styreleder:                 Per Inge Krossen

Kasserer:                    Maria Hansson

Styremedlem:            Camilla Stabel (kommunikasjon, web)

Styremedlem:            Are Molund

Styremedlem:            Luan Hoang

Styremedlem:            Guro Ødemark

Styremedlem:            Andrew Bergstrom

 

Styret har hatt 6 styremøter siden forrige årsmøte. Det er i tillegg avholdt et ekstraordinært årsmøte (21.10.2020).

Ups & Downs Oslo (UDO) er en forening for mennesker med Down Syndrom (DS) og deres familier. Hovedhensikten med foreningen er å skape et forum for informasjonsutveksling, sosiale og faglige møter, arrangere aktiviteter for barn med DS, søke økonomisk bistand for aktiviteter for våre barn. Vi har også et ønske om å kunne påvirke både Oslo kommune og regjeringen for rettigheter som angår mennesker med Downs Syndrom.

Kommunikasjon med og blant medlemmer: Vi har vår egen hjemmeside, http://www.upsanddownsoslo.no/.

Denne, sammen med vår Facebook side er våre primære kommunikasjonsmedier. Fokus på web vil være på informasjon og kunnskap som er relativt statisk, mens Facebook vil være mer «tidsaktuell informasjonsdeling».

Aktivitetsnivået i 2020 har vært meget lavt pga den pågående pandemien. Vi håper og tror at det kommende året vil ta oss tilbake til et mer normalt år med aktiviteter for våre medlemmer. Det har blitt avholdt totalt 4 arrangement i 2019:

 

Januar:          Juletrefest

Juni:               Årsmøte (digitalt)

Oktober:        Ekstraordinært årsmøte

februar:         Miniseminar om skolestart (digitalt). Undervisningsetaten var innleder.

 

Utover dette har styret blant annet bidratt til

medlemmer til offentlige utvalg og prosjekt i regi av Oslo kommune

jobbannonser i regi av Oslo kommune og Helt Med.

Samarbeidet med Sparebankstiftelsen Bien ble satt på vent som en konsekvens av pandemien. Vi håper å gjenoppta dette samarbeidet i 2021.

På det ekstraordinære årsmøtet i oktober ble sammenslåing med NNDS vedtatt. Arbeidet med å overføre medlemmer til NNDS sitt medlemsregister pågår.

Kommentarer til regnskap for Ups & Downs Oslo for 2020 (tall her angitt i hele kroner): Regnskapet føres som et kontantregnskap.

Grasrotmidler: foreningen har mottatt kr 41 534. 

Regnskapet viser et overskudd for driftsåret 2019 på NOK 34 689.

Foreningen har fortsatt god likviditet og en kassabeholdning på 199 134.

Fokus for det kommende året er, fra det sittende styret,

– å komme tilbake til et normalt aktivitetsnivå inkludert miniseminar (2-4 per halvår)

– re-etablere forholdet til Sparebankstiftelsen Bien

– bidra i prosessen med å finne form og praktisk organisering av samarbeidet

– følge opp fødeavdelinger for å sikre at nyfødt får informasjon om oss

 

Populær juletrefest

IMG_7579 IMG_7580 IMG_7581

Også i år var det godt oppmøte og stor stemning på den tradisjonelle juletrefesten til Ups&Dows Oslo i Ris Menighetshus.

Ca 70 små og store deltok med liv og lyst i sin fineste stas.

Programmet var som vanlig kaffemat og drikke, loddsalg med dertil spennende trekking av premier, trylleshow, juletregang og besøk av julenissen

(Bildene publiseres med tillatelse fra foreldre)

 

 

 

Årsmøte 11. mars

Årsmøtet ble avholdt på Mehfel Resturant.

Det var ca 15 oppmøtte.

Det ordinære årsmøtet ble avhold inkludert en presentasjonsrunde fra de oppmøtte.

Det er hyggelig at det kommer nye medlemmer til.

Etter møtet flyttet vi oss opp i resturanten og hadde en sosial og hyggelig middag med mange gode retter.

Medlemmene betalte en egenandel på  100 kr og foreningen spanderte resten.

Juletrefest

Foto fra juletrefest januar 2015. Barn og voksne går i ring rundt juletre. Foto

Søndag 11. januar gjennomførte vi vår årlige juletrefest.

Dette er et populært arrangement med over 80 fremmøtte. Juletrefesten ble gjennomført i Ris menighetshus som er veldig velegnet for formålet.

Vi startet med kaker, kaffe og brus og mens velvillige ungdommer solgte lodd. Etter loddtrekningen kom tryllekunstneren og gjennomførte sitt spektakulære show før juletregang med tradisjonelle julesang.

Til slutt dukket nissen opp med pakker til alle.

 

«På vei mot egen bolig» – miniseminar

Bokomslag: "Veien til egen bolig". Illustrasjon

Tirsdag 13. mai arrangerte vi et miniseminar med tittelen «På vei mot egen bolig».

Under seminaret hadde vi innlegg fra:

  • Bydel Grünerløkka i forhold til lover/ regler og hvilke tilbud bydeler generelt har (store variasjoner kan forekomme)
  • Kernly – et foreldredrevet prosjekt hvor de flyttet inn for 2-3år siden
  • Prosjekt under etablering

Det var stort engasjement fra alle frammøtte og tydeligvis et svært interessant tema. Det vil komme et oppfølgingsseminar hvor Oslo kommune sentralt,, utbyggere og Husbanken vil bli invitert.

Nyttig lesing for de som er interessert kan også være veilederen som er utarbeidet. Den finnes her: Veilederen fra Oslo kommune finnes her: http://www.velferdsetaten.oslo.kommune.no/bolig/tilbud_for_mennesker_med_funksjonsnedsettelser/

 

 

 

Familiesamling på Quality Resort hotel Sarpsborg

Bilde fra svømmebasseng i badepark. illustrasjon

Helgen 18-19 oktober var 10 familier samlet til vår årlige familiesamling på Quality Resort i Sarpsborg. Vi var i alt 40 stk med store og små som koste oss med bading, god mat, lek og moro. Det var mange kjente ansikter og noen nye. Det er veldig hyggelig at så mange holder av denne helgen i oktober for å samles. Aldersfordelingen blant barna, inkludert søsken, var fra 2 til 13 år og det var noen å leke med for alle. For de voksne er denne familiesamlingen en fin anledning til å utveksle erfaringer. En stor takk til hotelvertene som tok godt vare på oss og var fleksible når det trengtes. Neste høst blir det ny samling og da ønsker vi gamle og nye familier velkommen tilbake.