2016

ÅRSRAPPORT FOR UPS & DOWNS OSLO – 2016

 

Styrets sammensetning for 2016:

 

Styreleder:                   Per Inge Krossen

Kasserer:                     Per Helge Eikenæs (økonomi, web)

Styremedlem:              Stine Antonsen

Styremedlem:              Gunnar Juriks

Styremedlem:              Anita Fergestad (arrangementsansvarlig)

Styremedlem:              Aleksander With

Styremedlem:              Silje Juliana Alvheim

Styret har gjennomført 3 styremøter i 2016. I tillegg var det 2 møter i regi av KL2016           

Følgende arrangementer ble gjennomført i 2016:

 

Januar:            Juletrefest i Ris menighets lokaler

Mars:               Årsmøte

April:               Landskonferansen 2016 (LK2016)

Oktober:          Tur til Quality Hotell Resort i Sarpsborg med bade- og lekeland

2 Småbarnstreff

Ups & Downs Oslo (UDOSLO) er en forening for mennesker med Down Syndrom (DS) og deres familier. Hovedhensikten med foreningen er å skape et forum for informasjonsutveksling, sosiale og faglige møter, arrangere aktiviteter for barn med DS, søke økonomisk bistand for aktiviteter for våre barn. Vi har også et ønske om å kunne påvirke både Oslo kommune og regjeringen for våre barns rettigheter, noe som stadig gjøres mer av vår moderorganisasjon, Norsk nettverk for Down syndrom (NNDS).

Grasrotmidler: foreningen har mottatt kr 3.434,-.

Gaver: foreningen har mottatt 1 gave i 2016 på nok 2500,- i anledning Kjellaug Forland sin   60 årsdag.

Kommunikasjon med og blant medlemmer: Vi har vår egen hjemmeside, http://www.upsanddownsoslo.no/.

Denne, sammen med vår Facebook side er våre primære kommunikasjonsmedier. Fokus på web vil være på informasjon og kunnskap som er relativt statisk, mens da Facebook vil være mer «tidsaktuell informasjonsdeling».

Via vår web har vi også etablert medlemsregisteret som danner grunnlag for både kontingent og spesielle invitasjoner / mailhenvendelser.

Aktiviteter i 2016: Landskonferansen tok mye fokus i 2016 (se under). Det ble derfor ikke gjennomført miniseminar dette året.

Landskonferansen 2016: vi, sammen med Bærum U&D gjennomførte Landskonferansen 2016 (http://lk2016.no/) 7-9 april på Scandic Fornebu. Konferansen gikk over 3 dager med rekord i antall deltakere. Stor takk til leder av LK2016, Gunnar Juriks, og alle medlemmer som bidro for å gjøre dette til en suksess. Konferansen gikk med overskudd, som fordeles mellom Ups & Downs Oslo, Bærum U&D og NNDS. Vår andel av overskuddet ble kr: 5.000,-

Kommentarer til regnskap for Ups & Downs Oslo for 2016: Regnskapet føres som et kontantregnskap.

Regnskapet viser et overskudd for driftsåret 2016 på NOK 20.001.

Foreningen har fortsatt god likviditet og en kassabeholdning på 99.324,-.