2017

ÅRSRAPPORT FOR UPS & DOWNS OSLO – 2017

 

Styrets sammensetning for 2017:

Styreleder:                   Per Inge Krossen

Kasserer:                     Maria Hansson

Styremedlem:              Stine Antonsen (web, medlemsregister)

Styremedlem:              Gunnar Juriks (NNDS samarbeid / sammenslåing)

Styremedlem:              Stine Horndalen (arrangementsansvarlig)

Styremedlem:              Clementine Adanminakou

Styremedlem:              Silje Juliana Alvheim (rekruttering)

 

Styret har hatt 8 styremøter siden forrige årsmøte.

Ups & Downs Oslo (UDOSLO) er en forening for mennesker med Down Syndrom (DS) og deres familier. Hovedhensikten med foreningen er å skape et forum for informasjonsutveksling, sosiale og faglige møter, arrangere aktiviteter for barn med DS, søke økonomisk bistand for aktiviteter for våre barn. Vi har også et ønske om å kunne påvirke både Oslo kommune og regjeringen for rettigheter som angår mennesker med Downs Syndrom, noe som gjøres mer som hovedfokus av vår samarbeidsorganisasjon, Norsk nettverk for Down syndrom (NNDS).

Kommunikasjon med og blant medlemmer: Vi har vår egen hjemmeside, http://www.upsanddownsoslo.no/.

Denne, sammen med vår Facebook side er våre primære kommunikasjonsmedier. Fokus på web vil være på informasjon og kunnskap som er relativt statisk, mens da Facebook vil være mer «tidsaktuell informasjonsdeling».

Via vår web har vi også etablert medlemsregisteret som danner grunnlag for både kontingent og spesielle invitasjoner / mailhenvendelser.

Aktivitetsnivået i 2017 har igjen tatt seg opp (etter LK2016). Det har blitt avholdt totalt 9 arrangement i 2017:

Januar:          Juletrefest

Februar:         Miniseminar; Samarbeid barnehage – hjem

Mars:              Årsmøte

April:              Leke-treff

April:              Miniseminar – å være søsken til barn med spesielle behov

Oktober:        Miniseminar Skolestart – hva skal vi velge?

November:     Familiesamling Sarpsborg

November:     Miniseminar «Rettigheter (og plikter)» for barn/ ungdom

November:     Miniseminar Rettigheter/ plikter og arv for +18år

Utover dette har styret blant annet bidratt til og formidlet invitasjoner fra følgende arrangement:

Mars:              Funksjonshemmet minutt for minutt

Mai:                Svømming for utviklingshemmede

Juni:               DNA AND en hel konsertdag

September:    Familietreff på EKT

Desember:    Julesvømming

Styret har også bidratt i master-, semester- og høyskoleoppgaver og blitt invitert inn for uttalelser fra Helse Sør-Øst.

Foreningen har ila året innledet et samarbeid med Team Olivia Norge, som foruten 5000,- kroner i direkte støtte også skapte en arena for arbeid. Foreningen håper Team Olivia fortsetter med sine aktiviteter også i 2018.

Vi samarbeider med Bærum Ups & Downs og Nedre Romerike Ups & Downs (NERO). De inviteres også på være arrangement.

Styret fikk på årsmøtet 2017 en fullmakt mht samarbeid med NNDS

«Årsmøtet i Oslo Ups and Downs er positive til arbeidet som er startet med å samle Down Syndrom miljøet i Norge i en forening.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å jobbe videre med saken, inkludert fullmakt til å inngå samarbeidsavtale mellom Oslo Ups and Downs og Norsk Nettverk for Down Syndrom. I prosessen er det viktig å sikre lokalforeningenes stilling, frihet og økonomi, men også sikre lokalforeningenes innflytelse. Saken legges frem for endelig vedtak på neste årsmøte.»

Etter årsmøtet i mars 2017 har det ikke vært samtaler mellom NNDS og Ups and Downs Oslo. Styret har dermed intet nytt å legge fram for årsmøtet.

Kommentarer til regnskap for Ups & Downs Oslo for 2017: Regnskapet føres som et

kontantregnskap.

Grasrotmidler: foreningen har mottatt kr 5 293,-.

Gaver: foreningen har mottatt gaver og støtte med nok 6 185,-.

Regnskapet viser et underskudd for driftsåret 2017 på NOK 7 948,-.

Foreningen har fortsatt god likviditet og en kassabeholdning på 91 376,-.

Fokus for det kommende året er, fra det sittende styret, er å fortsette aktivitetsnivået og øke inntektene enten via medlemskap eller betaling for tjenester.