2018

ÅRSRAPPORT FOR UPS & DOWNS OSLO – 2018

 

Styrets sammensetning for 2018:

Styreleder:                   Per Inge Krossen

Kasserer:                     Maria Hansson

Styremedlem:              Stine Antonsen (web, medlemsregister)

Styremedlem:              Gunnar Juriks (NNDS samarbeid / sammenslåing)

Styremedlem:              Camilla Stabel (kommunikasjon)

Styremedlem:              Clementine Adanminakou

Styremedlem:              Are Molund

 

Styret har hatt 8 styremøter siden forrige årsmøte.

Ups & Downs Oslo (UDO) er en forening for mennesker med Down Syndrom (DS) og deres familier. Hovedhensikten med foreningen er å skape et forum for informasjonsutveksling, sosiale og faglige møter, arrangere aktiviteter for barn med DS, søke økonomisk bistand for aktiviteter for våre barn. Vi har også et ønske om å kunne påvirke både Oslo kommune og regjeringen for rettigheter som angår mennesker med Downs Syndrom, noe som gjøres mer som hovedfokus av vår samarbeidsorganisasjon, Norsk nettverk for Down syndrom (NNDS).

Kommunikasjon med og blant medlemmer: Vi har vår egen hjemmeside, http://www.upsanddownsoslo.no/.

Denne, sammen med vår Facebook side er våre primære kommunikasjonsmedier. Fokus på web vil være på informasjon og kunnskap som er relativt statisk, mens Facebook vil være mer «tidsaktuell informasjonsdeling».

Nytt av året er http://www.Oppsiden.no Dette er en ny informasjonsportal som NNDS har lansert. Vi har etablert vår egen kanal her hvor vi også kommer til å legge ut informasjon om arrangement osv.

Aktivitetsnivået i 2018 har vært bra. Det har blitt avholdt totalt 9 arrangement i 2018:

Januar:          Juletrefest

Mars:              Årsmøte

April:              Leke-treff

Miniseminar om Arbeid sammen med Helt-Med

August:          Familietreff på Ekeberg

September:    Leke-treff

Miniseminar om Adferd

Oktober:        Voksentreff

November:     Familiesamling Sarpsborg

Utover dette har styret blant annet bidratt til og formidlet invitasjoner fra følgende arrangement:

Svømming for funksjonshemmede, landsstevne i svømming, dansegalla.

Styret har også bidratt i master-, semester- og høyskoleoppgaver.

Styret har også formidlet en del stillingsannonser fra Helt Med.

Samarbeidet med Team Olivia ble ikke videreført i 2018, da Team Olivia endret retning og avviklet sin charterbåt virksomhet,

Vi søkte i 2018 om og fikk støtte fra Sparebankstiftelsen Bien. Dette ble brukt til Familieseminaret i Sarpsborg for å øke deltagelsen fra grupper som ikke tidligere har vært med.

Støtte bidro til rekord deltagelse og et meget vellykket arrangement.

Styret fikk på årsmøtet 2017 en fullmakt mht samarbeid med NNDS

«Årsmøtet i Oslo Ups and Downs er positive til arbeidet som er startet med å samle Down Syndrom miljøet i Norge i en forening.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å jobbe videre med saken, inkludert fullmakt til å inngå samarbeidsavtale mellom Oslo Ups and Downs og Norsk Nettverk for Down Syndrom. I prosessen er det viktig å sikre lokalforeningenes stilling, frihet og økonomi, men også sikre lokalforeningenes innflytelse. Saken legges frem for endelig vedtak på neste årsmøte.»

På årsmøtet i 2018 ble denne fullmakten forlenge med ett år. Vi har, via ulike kanaler, fulgt opp NNDS for å få fortgang i arbeidet, men må igjen konstatere at det ikke har vært noen reell dialog gjennom 2018. Styret har dermed intet nytt å legge fram for årsmøtet. 

Kommentarer til regnskap for Ups & Downs Oslo for 2018 (tall her angitt i hele kroner): Regnskapet føres som et kontantregnskap.

Grasrotmidler: foreningen har mottatt kr 11 027.

Gaver: foreningen har mottatt gaver og støtte med nok 40 000.

Regnskapet viser et overskudd for driftsåret 2018 på NOK 9 048.

Foreningen har fortsatt god likviditet og en kassabeholdning på 100 424.

Fokus for det kommende året er, fra det sittende styret, er å fortsette aktivitetsnivået og øke inntektene enten via medlemskap eller betaling for tjenester.