2019

 

ÅRSRAPPORT FOR UPS & DOWNS OSLO – 2019

 Styrets sammensetning for 2019:

 • Styreleder: Per Inge Krossen
 • Kasserer: Maria Hansson
 • Styremedlem: Gunnar Juriks (NNDS samarbeid/sammenslåing)
 • Styremedlem: Camilla Stabel (kommunikasjon, web)
 • Styremedlem: Are Molund

Styret har hatt 6 styremøter siden forrige årsmøte.

Ups & Downs Oslo (UDO) er en forening for mennesker med Down Syndrom (DS) og deres familier. Hovedhensikten med foreningen er å skape et forum for informasjonsutveksling, sosiale og faglige møter, arrangere aktiviteter for barn med DS, søke økonomisk bistand for aktiviteter for våre barn. Vi har også et ønske om å kunne påvirke både Oslo kommune og regjeringen for rettigheter som angår mennesker med Downs Syndrom, noe som gjøres mer som hovedfokus av vår samarbeidsorganisasjon, Norsk nettverk for Down syndrom (NNDS).

Kommunikasjon med og blant medlemmer: Vi har vår egen hjemmeside, http://www.upsanddownsoslo.no/.

Denne, sammen med vår Facebook side er våre primære kommunikasjonsmedier. Fokus på web vil være på informasjon og kunnskap som er relativt statisk, mens Facebook vil være mer «tidsaktuell informasjonsdeling».

Aktivitetsnivået i 2019 har vært normalt år mht aktiviteter. Det har blitt avholdt totalt 8 arrangement i 2019:

 • Januar:
  • Juletrefest
  • Miniseminar om aldring
 • Februar:
  • Uformelt voksentreff
 • Mars:
  • Årsmøte
 • Mai:
  • Uformelt voksentreff
 • August:
  • Familietreff på Ekeberg
 • Oktober:
  • Uformelt voksentreff
 • November:
  • Familiesamling Sarpsborg

Voksentreffene er nytt av året, men vil også videreføres i 2020 gitt at korona-situasjonen tillater det.