2013

Årsrapport 2013

Styrets sammensetning:

Styreleder: Solveig Ramstad-Ekeberg
Kasserer: Per Helge Eikenæs
Styremedlem: Eva Thorkildsen
Styremedlem: Anita Fergestad (arrangementsansvarlig)
Styremedlem: Arshad Jamil (webansvarlig)
Styremedlem: Per Inge Krossen
Styremedlem: Aleksander With

På årsmøtet for 2012, ble styret gjenvalgt

Følgende personer trer ut av styret:

  • Arshad Jamil
  • Eva Thorkildsen

Det er dermed behov for 2 nye styremedlemmer.

Styret har gjennomført 6 styremøter i 2013

Følgende arrangementer ble gjennomført i 2013:

1. Januar: Juletrefest i Ris menighets lokaler
2. Januar: Nyttårsball på Nesodden for ungdommer i januar
3. April: YES dagen på Ekeberg med KFUKFUM
4. Juni: Generalforsamling med valg av styre (gjenvalgt), og synspunkter/ideer
fra medlemmene, samt uformell prat medlemmene seg imellom på Mehfel resturant (mye god pakistansk/indisk mat) i Oslo sentrum.
5. August: Sommertreff på Ekebergssletta, med piknik og tur i husdyrparken
6. Oktober: Temakveld om overgang fra barnehage til skole
7. Oktober: Tur til Quality Park Hotell i Sarpsborg med bade- og lekeland, og
ansiktsmaling, diskotek/film


Ups & Downs Oslo (UDOSLO) er en forening for mennesker med Down Syndrom (DS) og deres familier. Hovedhensikten med foreningen er å skape et forum for informasjonsutveksling, sosiale og faglige møter, arrangere aktiviteter for barn med DS, søke økonomisk bistand for aktiviteter for våre barn. Vi har også et ønske om å kunne påvirke både Oslo kommune og regjeringen for våre barns rettigheter, noe som stadig gjøres mer av vår moderorganisasjon, Norsk nettverk for Down syndrom (NNDS).

Tildeling av midler: Foreningen har mottatt grasrotmidler fra Norsk Tipping på kr 3.028 i 2013.

Gaver: Foreningen har ikke mottatt gaver i 2013

Idrettsgrupper: Det finnes flere etablerte idrettsgrupper for barn og unge i Oslo. Oslo Idrettskrets har laget en liste over idrettsgrupper som er tilrettelagt for våre barn, se

http://www.idrett.no/KRETS/OSLO/IDRETTSLAG/Sider/Idrett%20for%20funksjonshemmede.aspx

Det er for det meste aktivitetene allidrett, fotball, svømming, håndball, dans og cheerleeding som er tilrettelagt for våre barn.

Heming IL, Grorud IL, Nordstrand IF og Rustad IL har all-idrett for de mellom 5-13 år. Nordstrand har i tillegg både allidrett, fotball og håndball for flere aldersgrupper (6-20 år), og har i 2013også arrangert tilrettelagte svømmekurs i samarbeid med Lambertseter svømmeklubb.
Vivil lekene arrangeres hvert år (mai/juni) av Vivil IL
Løvcelekene arrangeres hvert år (i juni) av Nordstrand allidrett. I 2013 var det også årets første løveleker arrangert i Trondheim (september 2013).

Når det gjelder dansing har det vært satt i gang tilbud på dansehuset Bryn og en egen gruppe på Danseklubben Studio 1, Lørenskog for de mellom 6 og 12 år (har facebookgruppe).
Kommunikasjon med og blant medlemmer: I tillegg til vår e:mail liste har vi facebook-gruppen Ups & downs Oslo, og aktiviteten har blitt større her utover året, samt at vi legger ut all informasjon om det som skjer her, i tillegg til å sende på e:mail listen. Vår hjemmeside bør i tillegg ha kontinuerlig oppdatering, men det har i liten grad vært kapasitet for dette. Det har blitt jobbet noe med dette i året som har vært, men det ble med begynnerstadiet. Enighet om at avtroppende styremedlem Arshad hjelper oss med dette.
Medlemsliste/utsendelser fra styret/betaling av kontingent: Praktisk talt all informasjon sendes nå ut per e-post.
Samarbeid med Bærum Ups & downs: UDOSLO og Bærum Ups & downs har hatt lite samarbeid i året som har vært, men det planlegges å intensivere samarbeidet i året som kommer.
Kommentarer til regnskap for Ups & Downs Oslo for 2013:Regnskapet føres om et kontantregnskap.
Avsetning i 2012 til dekning av bidrag knyttet til nyttårsball i 2013er tilbakeført som inntekt da bidraget ikke ble utbetalt.
Arrangør av nyttårsball vil imidlertid få tildelt en sum (ikke nødvendigvis hele denne summen) i 2014.

Regnskapet viser et overskudd for driftsåret 2013 på NOK 26.062. Årsaken er at det har kommet inn mye mer medlemskontingent i 2013 enn for året før (23.000).

Antall betalende familiemedlemskap i 2013 er 77.