2014

ÅRSRAPPORT FOR UPS & DOWNS OSLO – 2014

 

Styrets sammensetning for 2014:

Styreleder:                  Solveig Ramstad-Ekeberg (til juni 2014)

Styreleder:                  Per Inge Krossen (fra juni 2014)

Kasserer:                   Per Helge Eikenæs

Styremedlem:             Stine Husberg

Styremedlem:             Gunnar Juriks

Styremedlem:             Anita Fergestad (arrangementsansvarlig)

Styremedlem:             Aleksander With

 

Følgende personer trådte ut av styret gjennom året: Solveig Ramstad-Ekeberg

Det er dermed behov for 1 nye styremedlemmer.

Styret har gjennomført 5 styremøter i 2014                    

Følgende arrangementer ble gjennomført i 2014:

Januar:            Juletrefest i Ris menighets lokaler

Januar:            Nyttårsball på Nesodden for ungdommer i januar

Mars:              Årsmøte

Mai:                Temakveld om egen bolig

August:           KFUM jubileum med fotball

August:           Sommertreff  på Ekeberg sletta, med piknik og  tur i husdyrparken

Oktober:         Tur til Quality Hotell Resort i Sarpsborg med bade- og lekeland, og ansiktsmaling, diskotek/film

Ups & Downs Oslo (UDOSLO) er en forening for mennesker med Down Syndrom (DS) og deres familier. Hovedhensikten med foreningen er å skape et forum for informasjonsutveksling, sosiale og faglige møter, arrangere aktiviteter for barn med DS, søke økonomisk bistand for aktiviteter for våre barn. Vi har også et ønske om å kunne påvirke både Oslo kommune og regjeringen for våre barns rettigheter, noe som stadig gjøres mer av vår moderorganisasjon, Norsk nettverk for Down syndrom (NNDS).

Tildeling av midler: Foreningen har mottatt grasrotmidler fra Norsk Tipping på kr 3.246 i 2014.

Gaver: Foreningen har ikke mottatt gaver i 2014

Kommunikasjon med og blant medlemmer: Vi har nå etablert ny web som finnes her: http://www.upsanddownsoslo.no/

Denne, sammen med vår facebook side er våre primære kommunikasjonsmedier nå. Fokus på web vil være på informasjon og kunnskap som er relativt statisk, mens da facebook vil være mer «tidsaktuell informasjonsdeling».

Via vår web har vi også etablert medlemsregisteret som danner grunnlag for både kontingent og spesielle invitasjoner / mailhenvendelser.

Landskonferansen 2016: vi, sammen med Bærum U&D påtok oss under året å arrangere Landskonferansen 2016. Den vil bli avholdt 7-9 april 2016 på Scandic Fornebu. Dette blir et stort arrangement hvor vi kommer til å trenge hjelp fra mange både før og under selve konferansen. Det er opprettet eget styre for selve konferansen, ledet av Gunnar Juriks fra Oslo U&D.

Kommentarer til regnskap for Ups & Downs Oslo for 2014: Regnskapet føres om et kontantregnskap.

Regnskapet viser et underskudd for driftsåret 2014 på NOK 3.408.

Det er betydelig dårligere enn i 2013 da det var kunstig høyt grunnet en avsetning i 2012 som ble tilbakeført i 2013 som inntekt.

Det er samtidig noe høyere kostnader knyttet til arrangementer (bla juletrefest og Quality Hotell Resort).

Antall betalende medlemmer er relativt stabilt og var i 2014 69 (mot 77 i 2013)