Medlem

Som medlem

Som medlem av Ups & Downs Oslo er du med på å støtte vårt arbeid. Internettsiden gir et inntrykk av hva foreningen er opptatt av og noe av dette krever midler for å at det skal gå rundt. Den beskjedne medlemsavgiften som gjelder hele husstanden er derfor viktig for at vi skal kunne drive foreningen. Vi håper derfor at du/ dere vil være med å støtte foreningen gjennom å betale den årlige kontigenten. Ved starten av året legger vi ut informasjon om innbetaling på Facebooksidene våre og på e-post.

Vårt kontonummer er 0531 464 8457 eller Vipps #11104 (under Kjøp og betal). Årskontigenten er kr 300 pr husstand.

 


Retrieve username


Innlogging for eksisterende brukere