Nybakte foreldre

Brosjyre om Ups & Downs Oslo på seks språk

Kjære nybakte foreldre. Innholdet på denne siden ble borte etter en stor oppdatering. Så her er det litt tynt med informasjon om oss nå. Vi jobber med å få innholdet tilbake.

Men velkommen til oss!

Vi har en Facebook-gruppe som du kan be om å bli med i. Aktiviteter blir også lagt inn på nettsidene og det sendes e-post til medlemmer.

Du finner også mye informasjon på nettsidene til vår nasjonale forening, Downs syndrom Norge (tidl. NNDS).