Om oss

Styret

Leder: Per Inge Krossen – per.krossen@abene.no
Styremedlem: Gunnar Juriks – g-juriks@online.no
Styremedlem: Are Molund – aremolund@gmail.com
Styremedlem: Camilla Stabell – camilla.stabell@gmail.com
Økonomiansvarlig: Maria Hansson – hanssonmaria@hotmail.com

Litt om styremedlemmene

Foto av styremedlem, Per Inge Krossen. FotoPer Inge er gift med Gunn og har Oskar født 2000 med Downs. Oskar går på Holtet VGS og er ellers aktivt i Nordstrand med både fotball og håndball. Per Inge er ansatt i konsulentselskapet abene hvor han bidrar hos deres kunder med endrings- og prosjektledelse. Per Inge var med i styret til Landskonferansen for Downs syndrom 2016.
Camilla er mamma til Torstein (født 2009) som har Down syndrom og går på Kjelsås skole. I klassen under går også lillesøster Thora. Torstein trener allidrett i Kjelsås IL. De er bosatt sammen med pappa Petter på Brekke. Camilla jobber som kommunikasjonsrådgiver i Statistisk sentralbyrå. Hun var med i styret til Landskonferansen om Down syndrom i 2016.
Foto av styremedlem Gunnar Juriks. FotoGunnar er gift med Anneline og de har 3 barn (en gutt og to jenter), deriblant Lea (f 1997) som har Downs. Lea går på Nissen videregående skole, spiller håndball i Nordstrand og er med i Torshovkorpset. Gunnar bor på Smestad og jobber i Sykehuspartner med administrasjon innen prosjektområdet. Gunnar var også leder av styret for Landskonferansen om Downs syndrom 2016.
Maria er mamma til Ola (født 2008). Han går på Høyenhall skole. Det går også storebror Emil. Storesøster Martine går på Universitetet i Oslo. Vi og pappa Torleiv bor på Høyenhall der vi trives godt. Ola trener med Rustad allidrett. Maria jobber som intensivsykepleier på Ullevål sykehus.

 

Are Molund er pappa til Casper.

Mer