«På vei mot egen bolig» – miniseminar

Bokomslag: "Veien til egen bolig". Illustrasjon

Tirsdag 13. mai arrangerte vi et miniseminar med tittelen «På vei mot egen bolig».

Under seminaret hadde vi innlegg fra:

  • Bydel Grünerløkka i forhold til lover/ regler og hvilke tilbud bydeler generelt har (store variasjoner kan forekomme)
  • Kernly – et foreldredrevet prosjekt hvor de flyttet inn for 2-3år siden
  • Prosjekt under etablering

Det var stort engasjement fra alle frammøtte og tydeligvis et svært interessant tema. Det vil komme et oppfølgingsseminar hvor Oslo kommune sentralt,, utbyggere og Husbanken vil bli invitert.

Nyttig lesing for de som er interessert kan også være veilederen som er utarbeidet. Den finnes her: Veilederen fra Oslo kommune finnes her: http://www.velferdsetaten.oslo.kommune.no/bolig/tilbud_for_mennesker_med_funksjonsnedsettelser/