Bli medlem

Som medlem av Ups & Downs Oslo er du med på å støtte vårt arbeid. Foreningen er et lokallag under Downs syndrom Norge (tidligere Norsk Nettverk for Down syndrom, NNDS).

Du melder deg inn via Downs syndrom Norge sine nettsider og velger lokallag Ups & Downs Oslo. Du blir medlem av begge foreningene, men betaler kun én kontingent.

Hovedmedlem (kr. 200,- i året)
Ekstra familiemedlem (kr. 100,- i året)
Støttemedlem (kr. 200,- i året)

Meld deg inn her. 

Har du spørsmål om medlemskapet eller innmeldingen, ta kontakt på oslo@downssyndrom.no.